Odpady

Pojemnik na elektrośmieci

Lampki choinkowe

Gdzie wyrzucić lampki choinkowe Stare lampki choinkowe należy oddać do punktu recyklingu elektroniki – czyli tak zwane elektrośmieci. Elektryczne lampki choinkowe, podobnie jak inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierają komponenty, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Oddając je do specjalistycznych punktów recyklingu elektroniki, zapewniamy, że zostaną one przetworzone w sposób …

Lampki choinkowe Read More »

Opakowanie po cukrze waniliowym

Gdzie wyrzucić opakowanie po cukrze waniliowym? Opakowanie po cukrze waniliowym wyrzucamy do pojemnika na papier – czyli kontener w kolorze niebieskim. Papierowe opakowania, takie jak te po cukrze, są idealnymi kandydatami do recyklingu. Proces recyklingu papieru jest znacznie mniej energochłonny niż wytwarzanie nowego papieru z surowców. Dzięki temu, że papier można poddawać recyklingowi wielokrotnie, zmniejszamy …

Opakowanie po cukrze waniliowym Read More »

Pojemnik na elektrośmieci

Gdzie wyrzucić żarówki?

Żarówki powinny być wyrzucane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalnego pojemnika na elektrośmieci. Żarówki, zwłaszcza energooszczędne i LED, zawierają różne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie są prawidłowo przetwarzane. Niektóre z nich, jak np. żarówki fluorescencyjne, zawierają niewielkie ilości rtęci, która jest toksycznym metalem ciężkim. Dlatego żarówki nie …

Gdzie wyrzucić żarówki? Read More »

Pojemnik na elektrośmieci

Gdzie wyrzucić kable?

Kable powinny być wyrzucane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalnego pojemnika na elektrośmieci. Kable są częścią odpadów elektronicznych, które zawierają różne metale i inne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie są prawidłowo przetwarzane. Wyrzucanie kabli do odpadów zmieszanych lub do innych pojemników na odpady może prowadzić do zanieczyszczenia …

Gdzie wyrzucić kable? Read More »

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gdzie wyrzucić szyby okienne?

Szyby okienne powinny być wyrzucane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szyby okienne są innym rodzajem szkła niż to, które jest zbierane w zielonym pojemniku na szkło. Szkło okienne ma inną strukturę chemiczną, co oznacza, że nie może być przetwarzane razem ze szkłem z butelek i słoików. W związku z tym, odpowiednim miejscem do …

Gdzie wyrzucić szyby okienne? Read More »

Kosz na odpady zmieszane - czarny

Gdzie wyrzucić paragon?

Stare paragony powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane – w kolorze czarnym. Chociaż paragony wydają się być zrobione z papieru, nie powinny być wyrzucane do pojemnika na papier. Powód jest taki, że wiele z nich jest drukowanych na specjalnym papierze termicznym, który jest pokryty substancjami chemicznymi umożliwiającymi drukowanie bez użycia tuszu. Te substancje, …

Gdzie wyrzucić paragon? Read More »

Kosz na odpady zmieszane - czarny

Gdzie wyrzucić przeterminowane kosmetyki?

Przeterminowane kosmetyki powinno się wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane – czyli w kolorze czarnym. Przeterminowane kosmetyki, jak wiele innych produktów opakowaniowych, są trudne do recyklingu ze względu na różnorodność materiałów, z których są wykonane. Opakowania kosmetyków często składają się z różnych tworzyw sztucznych, metalu, a czasem nawet szkła, co sprawia, że nie mogą być …

Gdzie wyrzucić przeterminowane kosmetyki? Read More »

Pojemnik na odpady medyczne

Gdzie wyrzucić termometr zaokienny?

Termometr zaokienny należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w zależności od jego typu: rtęciowy do odpadów medycznych, a elektroniczny do PSZOK-u lub do pojemnika na elektrośmieci. Termometry rtęciowe zawierają metal, który jest szkodliwy dla środowiska i zdrowia, dlatego powinny być odpowiednio segregowane i trafiać do specjalnych pojemników na odpady medyczne, często dostępnych w aptekach. Termometry elektroniczne, …

Gdzie wyrzucić termometr zaokienny? Read More »

Pojemnik na odpady medyczne

Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy?

Termometr rtęciowy powinien być wyrzucany do specjalnego pojemnika na odpady medyczne, zazwyczaj dostępnego w aptekach. Termometry rtęciowe, choć obecnie rzadziej stosowane, zawierają rtęć, która jest niebezpiecznym metalem ciężkim. Jej niewłaściwe usuwanie może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego ważne jest, aby te odpady były odpowiednio segregowane i przetwarzane. …

Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy? Read More »

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gdzie wyrzucić wiadro po farbie?

Wiadro po farbie powinno zostać wyrzucone do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W PSZOK znajdują się odpowiednie kontenery i pojemniki, które umożliwiają segregację i odpowiednie przetworzenie różnego rodzaju odpadów. Wiadro po farbie jest uznawane za odpad niebezpieczny ze względu na zawarte w nim substancje chemiczne i zanieczyszczenia. Właściwe usunięcie go do PSZOK ma kluczowe …

Gdzie wyrzucić wiadro po farbie? Read More »