Pojemnik na odpady bio

Brązowy kosz na śmieci - co do niego wyrzucić?

od 1 lipca 2017 roku w Polsce wprowadzono Jednolity System Segregacji Odpadów. W związku z tym odpady segreguje się na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa oraz bioodpady, dodatkową kategorię stanowią odpady zmieszane.  Do każdej frakcji nakazane jest stosowanie pojemnika o określonym kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym, szarym (czarnym). Czym są odpady biodegradowalne? Jak wygląda pojemnik na odpady biodegradowalne? Co jeszcze należy wiedzieć o sposobie gromadzenia bio śmieci?

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pojemnik na odpady bio - brązowy

Co wrzucać do brązowego kosza na śmieci?

Odpady biodegradowalne – co to jest? To śmieci pochodzenia organicznego, które powstają z resztek żywności albo roślin. Poddają się one biologicznemu procesowi rozkładu, tak zwanej biodegradacji. Biodegradowalne odpady to niezwykle cenny i wartościowy surowiec, który nie powinien się marnować. Poddając biomasę odpowiednim procesom, otrzymuje się biogaz. Biogaz zaś jest wykorzystywany w procesie produkcji czystej, zielonej energii. Śmieci biodegradowalne można również kompostować, czyli przetwarzać na organiczny, tani i wartościowy nawóz, który zwiększa żyzność gleby.

Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne? Zgodnie z zasadami segregacji wynikającymi z Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, brązowy pojemnik na śmieci, jest przypisany dla tego rodzaju odpadów. Jeżeli z jakiś powodów nie możemy skorzystać z pojemnika, może go zastąpić brązowy worek. Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na kolory, ponieważ mają one znaczenie w procesie segregacji. Podobną funkcję będzie pełnił umieszczony na przykład na korytarzu brązowy kosz na śmieci. Odpadów biodegradowalnych nie należy wyrzucać w foliowych albo biodegradowalnych workach czy torebkach. Grozi to zanieczyszczeniem odpadów bio tworzywem sztucznym. Jeżeli istniej potrzeba skorzystania z opakowań lub toreb dopuszcza się użycie papierowych. Można też użyć worków kompostowalnych. Są one oznaczane specjalnym symbolem w kształcie rośliny. Jest to znak świadczący o certyfikacie dopuszczającym użycie tego wyrobu w instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Do brązowego kontenera wyrzucamy między innymi:

Pozostałe kategorie: