Gdzie wyrzucić brokuł?

Brokuł – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić brokuł? Brokuł należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jeden z rodzajów odpadów, które można poddać procesowi kompostowania i przyczynia się do tworzenia naturalnego nawozu dla roślin. Wyrzucenie go do tego typu pojemnika oznacza, że będzie on mógł być wykorzystany w celach ekologicznych. W ten sposób możemy chronić nasze środowisko i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny