Gdzie wyrzucić awokado?

Awokado – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić awokado? Awokado należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że odpad zostanie prawidłowo przetworzony i uniknąć problemów związanych z niewłaściwym składowaniem. Wyrzucając awokado do pojemnika na bioodpady, możesz mieć pewność, że będzie ono poddane recyklingowi lub kompostowaniu. W ten sposób można ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska i chronić nasze środowisko naturalne.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny