Gdzie wyrzucić bataty?

Batat – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić batat? Batat należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucając go tam, pomagasz chronić środowisko i zapobiegać jego skażeniu. Bioodpady są naturalnie rozkładane przez bakterie i grzyby, co oznacza, że nie powodują one zanieczyszczenia gleby ani wody. Wyrzucając batat do odpowiedniego pojemnika, możesz mieć pewność, że zostanie on prawidłowo przetworzony.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny