Gdzie wyrzucić agrest?

Agrest – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić agrest? Agrest to owoc, który należy do grupy odpadów biodegradowalnych. Dlatego też powinien być wyrzucony do pojemnika na bioodpady. Wyrzucając go tam, pomagasz przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci i umożliwiasz jego naturalne rozkładanie się. Pamiętaj, aby upewnić się, że agrest jest czysty i bez plastikowych opakowań lub innych materiałów, które mogłyby utrudniać proces degradacji.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny