PSZOK

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - co tam wyrzucić?

PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Miejsce w których można zostawiać odpady niepasujące do innych koszy na śmieci. PSZOK znajduje się w każdej gminie.

Celem PSZOK jest zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Jak działa PSZOK i dlaczego warto z niego korzystać?

W PSZOK odpady są sortowane, po czym trafiają do przetwarzania lub recyklingu. Dzięki temu, że odpady są oddzielane według rodzaju, mogą one zostać ponownie wykorzystane, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne oraz gospodarkę. PSZOK jest dostępne dla mieszkańców danej gminy, usługa jest najczęściej bezpłatna. Warto pamiętać, że odpowiednie zagospodarowanie odpadów to nasz obowiązek i odpowiedzialność. Dlatego też, jeśli mieszkasz w pobliżu PSZOK, korzystaj z tej usługi i przyczyniaj się do ochrony środowiska naturalnego. Pamiętaj, że istnieją również inne formy selektywnego zbierania odpadów, takie jak pojemniki na odpady segregowane przed budynkiem, czy specjalne worki na odpady, które są odbierane przez firmy specjalizujące się w danej dziedzinie.

Do PSZOK możemy oddać między innymi: