Gdzie wyrzucać potłuczone lustro

Lustro całe lub potłuczone powinno trafić do pojemnika czarnego, czyli na odpady zmieszane.

Lustro może kojarzyć nam się ze szkłem, jednak powinno trafić do czarnego kontenera. Alternatywnym miejsce na wyrzucenie lustra będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK.

Tag: Lustro

Kosz na odpady zmieszane - czarny
gdzie wyrzucać stłuczone lustro
Pozostałe kategorie: