Gdzie wyrzucić aerozol?

Aerozole – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić areozol? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucając odpady w tym miejscu, pomagamy chronić środowisko naturalne. Metale i tworzywa sztuczne nie rozkładają się w przyrodzie, dlatego ważne jest, aby je segregować i wyrzucać do specjalnie oznaczonego pojemnika. Dzięki temu możemy uniknąć skażenia gleby i wody oraz ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska. Pamiętajmy więc, aby oddawać tego typu odpady do pojemników na metale i tworzywa sztuczne!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny