Gdzie wyrzucić butelkę po oleju silnikowym

Butelka po oleju silnikowym powinna zostać wyrzucona do specjalnego pojemnika na odpady niebezpieczne. Innym rozwiązanie będzie oddanie odpadu do punktu PSZOK.

Olej silnikowy jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, ponieważ może zanieczyścić wodę i glebę, a także uszkodzić ekosystemy. Wyrzucanie go do zwykłych pojemników na odpady jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Pamiętaj, że odpowiednie segregacja odpadów jest kluczowe dla zachowania zdrowego środowiska. 

Tag: olej silnikowy

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Gdzie wyrzucić butelkę po oleju silnikowym
Pozostałe kategorie: