Gdzie wyrzucić butelkę po płynie do prania?

Butelka po płynie do prania plastikowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić butelkę po płynie do prania plastikową? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie odpadu do odpowiedniego miejsca jest bardzo ważne, aby zapobiec skutkom niewłaściwego postępowania z odpadami. Butelka po płynie do prania plastikowa powinna być wyrzucona do specjalnego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, aby uniknąć problemów związanych z jej utylizacją. W ten sposób możemy chronić środowisko naturalne i dbać o nasze otoczenie.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny