Gdzie wyrzucić celofan?

Celofan – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić celofan? Celofan należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika jest ważne, ponieważ zapobiega to marnotrawstwu i zanieczyszczeniu środowiska. W przeciwieństwie do innych materiałów, celofan może być poddany recyklingowi, dzięki czemu można go ponownie wykorzystać. Wyrzucając celofan do odpowiedniego pojemnika, możesz mieć pewność, że będzie on bezpiecznie przechowywany i poddany recyklingowi.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny