Gdzie wyrzucić dużą sztuczną choinkę?

Choinka sztuczna duża – wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Gdzie wyrzucić dużą sztuczną choinkę? Wyrzucenie dużej sztucznej choinki do pojemnika na gabaryty jest najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, zapewni to bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, ponieważ odpady te będą poddawane recyklingowi lub utylizacji. Po drugie, w ten sposób można uniknąć kar finansowych za niewłaściwe wyrzucanie odpadów. Wreszcie, przyczynia się to do poprawy estetyki miasta i ograniczenia ilości odpadów na ulicach. Dlatego też warto wiedzieć, gdzie wyrzucić dużą sztuczną choinkę – do pojemnika na gabaryty!

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny