Gdzie wyrzucić cynę?

Cyna – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić cynę? Cyna to metal, który należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie jej do zwykłego kosza na śmieci może spowodować poważne skutki dla środowiska. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć gdzie wyrzucić cynę – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób można uniknąć negatywnego wpływu na środowisko oraz pomóc utrzymać czyste otoczenie.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny