Gdzie wyrzucić folię po owocach?

Folia po owocach – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić folię po owocach? Wyrzucenie jej do odpowiedniego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Folia po owocach to materiał, który może być poddany recyklingowi i przerobiony na nowe produkty. Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika zapewni, że będzie on mógł zostać ponownie wykorzystany. Dzięki temu ograniczymy ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci oraz zmniejszymy nasze ślad węglowy.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny