Gdzie wyrzucić garnek stalowy?

Garnek stalowy – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić garnek stalowy? Garnek stalowy należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika jest ważne, ponieważ metal może być ponownie przetworzony i wykorzystany do produkcji nowych produktów. Wyrzucając garnek stalowy do odpowiedniego pojemnika, możesz mieć pewność, że zostanie on prawidłowo przetworzony i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny