Gdzie wyrzucić kable?

Kable powinny być wyrzucane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalnego pojemnika na elektrośmieci.

Kable są częścią odpadów elektronicznych, które zawierają różne metale i inne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie są prawidłowo przetwarzane. Wyrzucanie kabli do odpadów zmieszanych lub do innych pojemników na odpady może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i utrudniać procesy recyklingu. Dlatego powinny one być wyrzucane do PSZOK-u lub do specjalnego pojemnika na elektrośmieci, gdzie są odpowiednio segregowane i przetwarzane. Przetwarzanie odpadów elektronicznych pozwala na odzyskanie cennych surowców, takich jak miedź, które mogą być ponownie wykorzystane, co jest korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska.

Pojemnik na elektrośmieci
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny