Gdzie wyrzucić żarówki?

Żarówki powinny być wyrzucane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalnego pojemnika na elektrośmieci.

Żarówki, zwłaszcza energooszczędne i LED, zawierają różne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie są prawidłowo przetwarzane. Niektóre z nich, jak np. żarówki fluorescencyjne, zawierają niewielkie ilości rtęci, która jest toksycznym metalem ciężkim. Dlatego żarówki nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady, a do specjalnych punktów zbierania, takich jak PSZOK lub specjalne pojemniki na elektrośmieci. Właściwe przetwarzanie tych odpadów pozwala na odzyskanie cennych surowców, zminimalizowanie zanieczyszczeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Pojemnik na elektrośmieci
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny