Gdzie wyrzucić metalową klamkę?

Klamka metalowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić klamkę metalową? Wyrzucenie jej do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Odpady metalowe, takie jak klamki, powinny być oddawane do specjalnie przeznaczonego pojemnika. Dzięki temu możliwe będzie ich ponowne wykorzystanie lub recykling. W ten sposób zmniejsza się ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci oraz ogranicza się produkcja nowych materiałów. Wyrzucanie odpadów metalowych do innych pojemników niż te przeznaczone dla nich może prowadzić do uszkodzenia urządzeń recyklingowych i utrudniać proces segregacji odpadów.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny