Gdzie wyrzucić plastikowe klocki?

Klocki plastikowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić klocki plastikowe? Wyrzucenie ich do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Klocki plastikowe to odpady, które należy segregować i oddawać do specjalnych pojemników. W ten sposób możemy zapobiec zanieczyszczeniu środowiska oraz przyczynić się do recyklingu. Pamiętaj, aby wyrzucić klocki plastikowe do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, a nie do innych rodzai odpadów.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny