Gdzie wyrzucić konewkę?

Konewka – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić konewkę? Konewka to pojemnik, który służy do przechowywania i transportowania cieczy. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, należy ją wyrzucić do specjalnego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób można uniknąć skażenia gleby i wody oraz ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska. Wyrzucając konewkę do odpowiedniego pojemnika, pomagasz chronić środowisko naturalne!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny