Gdzie wyrzucić linkę hamulcowa od rowerowa?

Linka hamulcowa rowerowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić linkę hamulcową rowerową? Linka hamulcowa rowerowa powinna być wyrzucona do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jest to najbardziej odpowiednie miejsce, ponieważ zawiera ono materiały, które można poddać recyklingowi lub przetworzyć na inny sposób. Wyrzucenie linki hamulcowej rowerowej do tego pojemnika jest również bezpieczniejsze dla środowiska niż jej wyrzucenie do zwykłego kosza na śmieci.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny