Gdzie wyrzucić pusty nabój CO2 do roweru?

Nabój CO2 do roweru pusty – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić pusty nabój CO2 do roweru? Wyrzucenie go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Nabój CO2 do roweru to odpad, który zawiera gaz pod ciśnieniem, dlatego ważne jest, aby był on wyrzucony w bezpieczny sposób. Wyrzucenie go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne oznacza, że będzie on przechowywany w bezpiecznym miejscu i unikniemy ryzyka ewentualnych uszkodzeń lub skażenia środowiska.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny