Gdzie wyrzucić zużyte naboje do syfonu?

Naboje do syfonu zużyte – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić naboje do syfonu zużyte? Wyrzucenie ich do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Odpady tego typu powinny być segregowane, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. W przypadku naboi do syfonu zużytych, należy je wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych ze składowaniem odpadów oraz ochronić środowisko naturalne.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny