Gdzie wyrzucić metalowe nożyczki?

Nożyczki metalowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić nożyczki metalowe? Wyrzucenie ich do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Odpady metalowe, takie jak nożyczki, powinny być oddawane do specjalnie oznaczonego pojemnika. Dzięki temu możliwe będzie ponowne przerobienie odpadów na surowce wtórne. W ten sposób zmniejsza się ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci oraz ogranicza się produkcja nowych materiałów. Pamiętaj więc, aby wyrzucić nożyczki metalowe do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny