Gdzie wyrzucić opakowanie po sosie w plastikowej butelce?

Opakowanie po sosie w plastikowej butelce – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po sosie w plastikowej butelce? Odpowiedzią jest pojemnik na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie odpadu do tego miejsca zapewni, że będzie on prawidłowo przetworzony i nie zanieczyszcza środowiska. Warto również pamiętać o segregacji odpadów, aby ułatwić ich recykling.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny