Gdzie wyrzucić opakowanie po żelu do czyszczenia toalet?

Opakowanie po żelu do czyszczenia toalet – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po żelu do czyszczenia toalet? Odpowiedzią jest pojemnik na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie odpadów do odpowiedniego miejsca jest ważne, aby zapobiec skażeniu środowiska. Opakowanie po żelu do czyszczenia toalet należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, ponieważ materiały te mogą być poddane recyklingowi lub przerobione na inny produkt. Wyrzucając je tam, możesz pomóc chronić nasze środowisko naturalne.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny