Gdzie wyrzucić paragon?

Stare paragony powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane – w kolorze czarnym.

Chociaż paragony wydają się być zrobione z papieru, nie powinny być wyrzucane do pojemnika na papier. Powód jest taki, że wiele z nich jest drukowanych na specjalnym papierze termicznym, który jest pokryty substancjami chemicznymi umożliwiającymi drukowanie bez użycia tuszu. Te substancje, zwłaszcza bisfenol A (BPA), są szkodliwe dla środowiska i mogą zakłócać proces recyklingu papieru. Ponadto, resztki tuszu na paragonach mogą również zanieczyszczać strumień recyklingu papieru. Dlatego paragony powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane, gdzie są przetwarzane w bezpieczny sposób, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Kosz na odpady zmieszane - czarny
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny