Gdzie wyrzucić pojemnik po bitej śmietanie?

Pojemnik po bitej śmietanie pod ciśnieniem – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić pojemnik po bitej śmietanie pod ciśnieniem? Wyrzucenie go do odpowiedniego miejsca jest bardzo ważne, aby zapobiec szkodom dla środowiska. Pojemnik powinien być wyrzucony do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych skutków ubocznych, takich jak zanieczyszczenia gleby lub wody. Wyrzucając odpady do odpowiedniego miejsca, pomagasz chronić nasze środowisko!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny