Gdzie wyrzucać potłuczone szyby

Potłuczone szyby okienne powinny trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK.

Co więcej szkło nie powinno być wyrzucane razem z innymi odpadami budowlanymi.

Tag: szyba, okno

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
gdzie wyrzucać potłuczone szyby
Pozostałe kategorie: