Gdzie wyrzucić przeterminowane kosmetyki?

Przeterminowane kosmetyki powinno się wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane – czyli w kolorze czarnym.

Przeterminowane kosmetyki, jak wiele innych produktów opakowaniowych, są trudne do recyklingu ze względu na różnorodność materiałów, z których są wykonane. Opakowania kosmetyków często składają się z różnych tworzyw sztucznych, metalu, a czasem nawet szkła, co sprawia, że nie mogą być łatwo segregowane do jednego rodzaju odpadów. Ponadto, resztki kosmetyków mogą zanieczyszczać inne strumienie odpadów, utrudniając ich przetwarzanie. Dlatego przeterminowane kosmetyki, które nie są odpowiednie do ponownego użycia lub dalszego recyklingu, powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Pamiętaj, że niektóre firmy kosmetyczne oferują własne programy recyklingu opakowań, które mogą być lepszą alternatywą.

Kosz na odpady zmieszane - czarny
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny