Gdzie wyrzucić aluminiową puszkę?

Puszka aluminiowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić puszkę aluminiową? Wyrzucenie jej do odpowiedniego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Puszki aluminiowe to materiały, które można poddać recyklingowi, dlatego ważne jest, aby zostały one wyrzucone do odpowiedniego pojemnika. Wyrzucenie ich do innych pojemników lub śmietnika sprawi, że nie będą mogły być ponownie wykorzystane. Dzięki temu możemy ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny