Gdzie wyrzucić puszkę po mleku w proszku?

Puszka po mleku w proszku – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić puszkę po mleku w proszku? Wyrzuć ją do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jest to najbardziej odpowiednie miejsce, aby zapewnić bezpieczne i efektywne usuwanie tego rodzaju odpadów. Wyrzucenie puszki do innych pojemników może spowodować problemy z recyklingiem lub skażeniem środowiska. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o tym, gdzie wyrzucić dany odpad. Puszka po mleku w proszku powinna być wrzucona do specjalnie oznaczonego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny