Gdzie wyrzucić szybę samochodową

Szkło samochodowe należy wyrzucić do specjalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do PSZOK.

Nie powinno się wrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane ani do pojemników na szkło, ponieważ zawiera ono elementy, które mogą być szkodliwe dla środowiska. W przypadku wątpliwości, można skontaktować się z lokalnymi władzami, które udzielą informacji na temat najbliższego punktu zbiórki.

 

Tag: szyba samochodowa

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
gdzie wyrzucić szybę samochodową
Pozostałe kategorie: