Gdzie wyrzucić opakowanie tetrapak?

Opakowanie tetrapak – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić Tetrapak? Wyrzucenie go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Tetrapaki to opakowania, które zawierają mieszaninę materiałów, takich jak papier, aluminium i plastik. Dlatego też nie można ich wyrzucić do śmieci zmieszanych lub do pojemnika na papier. Najlepiej jest je wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, aby umożliwić recykling tych materiałów.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny