Gdzie wyrzucić torebkę foliową?

Torebka foliowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić torebkę foliową? Torebka foliowa powinna być wyrzucona do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie jej do innych pojemników może spowodować, że nie zostanie ona prawidłowo przetworzona. Wyrzucenie jej do odpowiedniego pojemnika jest ważne, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i utrzymać czyste miasto.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny