Gdzie wyrzucić tubkę po maści plastikową?

Tubka po maści plastikowa – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić tubkę po maści plastikową? Odpowiedzią jest pojemnik na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie tego odpadu do innych pojemników może spowodować zanieczyszczenie środowiska, dlatego ważne jest, aby wyrzucić go do przeznaczonego do tego miejsca. Tubka po maści plastikowe należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny