Gdzie wyrzucić wiadro po farbie?

Wiadro po farbie powinno zostać wyrzucone do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

W PSZOK znajdują się odpowiednie kontenery i pojemniki, które umożliwiają segregację i odpowiednie przetworzenie różnego rodzaju odpadów. Wiadro po farbie jest uznawane za odpad niebezpieczny ze względu na zawarte w nim substancje chemiczne i zanieczyszczenia. Właściwe usunięcie go do PSZOK ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny