Gdzie wyrzucić wieszak metalowy na ubrania?

Wieszak metalowy na ubrania – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić wieszak metalowy na ubrania? Wyrzucenie go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. W ten sposób możesz mieć pewność, że odpad zostanie prawidłowo przekazany do recyklingu lub utylizacji. Wyrzucenie go do innych pojemników może spowodować, że odpad trafi do składowiska śmieci, co nie jest ekologiczną opcją. Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć gdzie wyrzucić dany odpad i stosować się do tych zasad.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny