Gdzie wyrzucić worek foliowy po soku z kranikiem?

Worek foliowy po soku z kranikiem – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić worek foliowy po soku z kranikiem? Worek foliowy po soku z kranikiem należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie go do odpowiedniego miejsca jest ważne, ponieważ dzięki temu można uniknąć problemów związanych z recyklingiem i utylizacją odpadów. Wyrzucając worek foliowy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, możemy być pewni, że będzie on prawidłowo przetworzony i wykorzystany do produkcji nowych materiałów.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny