Gdzie wyrzucić foliowy worek po ziemi?

Worek po ziemi foliowy – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić worek po ziemi foliowej? Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Worek po ziemi foliowej to materiał, który może być poddany recyklingowi lub przerobiony na inny produkt. Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika oznacza, że będzie on mógł zostać ponownie wykorzystany. Dzięki temu chronimy nasze środowisko naturalne i dbamy o nasze otoczenie.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny