Gdzie wyrzucić brudny żwirek kukurydziany dla kota?

Brudny żwirek kukurydziany dla kota – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Gdzie wyrzucić brudny żwirek dla kota? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na odpady zmieszane. Wyrzucanie brudnego żwirku dla kota do innych pojemników może spowodować, że nie będą one prawidłowo segregowane i trafią do niewłaściwego miejsca. Dlatego ważne jest, aby wyrzucać je do specjalnie przeznaczonego pojemnika na odpady zmieszane. Pojemnik ten powinien być oznakowany i umieszczony w widocznym miejscu, takim jak np. korytarze lub holu budynku. Wyrzucając odpady zmieszane do tego pojemnika, możemy mieć pewność, że trafią one tam, gdzie powinny – czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Kosz na odpady zmieszane - czarny
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny