Gdzie wyrzucić żyletkę?

Żyletka – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Gdzie wyrzucić żyletkę? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na odpady zmieszane. Wyrzucanie żyletek do innych pojemników może spowodować, że nie będą one prawidłowo segregowane i przetwarzane. Dlatego ważne jest, aby wyrzucać je do specjalnie oznaczonego pojemnika na odpady zmieszane. Pojemnik ten powinien być umieszczony w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników, takim jak np. parking lub klatka schodowa. W ten sposób można upewnić się, że odpady są prawidłowo segregowane i przekazywane do recyklingu lub utylizacji.

Kosz na odpady zmieszane - czarny
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny