Gdzie wyrzucić C/PAP(84)?

C/PAP(84) – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić C/PAP(84)? Wyrzucenie go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. C/PAP(84) to odpad, który składa się z mieszaniny papieru i tektury oraz innych materiałów, takich jak plastik, metal lub sznurek. Wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika pomoże utrzymać środowisko naturalne w czystości. Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne jest idealnym miejscem do wyrzucenia C/PAP(84). Dzięki temu można uniknąć zanieczyszczenia środowiska i przyczynić się do ochrony naszej planety.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny