Gdzie wyrzucić folię spożywczą?

Folia spożywcza – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić folię spożywczą? Folia spożywcza powinna być wyrzucona do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucanie jej do innych pojemników może spowodować, że nie zostanie ona prawidłowo przetworzona. W ten sposób możesz przyczynić się do ochrony środowiska i zapobiegać marnotrawstwu odpadów. Pamiętaj, aby zawsze segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny