Gdzie wyrzucić karton po przecierze pomidorowym?

Karton po przecierze pomidorowym – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić karton po przecierze pomidorowym? Karton po przecierze pomidorowym należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jest to bardzo ważne, aby odpady były segregowane i wrzucane do odpowiednich pojemników. W ten sposób możemy zapobiec marnotrawstwu surowców oraz ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci. Wyrzucając karton po przecierze pomidorowym do odpowiedniego pojemnika, możemy mieć pewność, że zostanie on wykorzystany jako surowiec wtórny lub materiał opałowy.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny