Gdzie wyrzucić plastikowy kij od mopa?

Kij od mopa plastikowy – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić kij od mopa plastikowy? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie tego rodzaju odpadu do innych pojemników może spowodować, że nie zostanie on prawidłowo przetworzony. Dlatego ważne jest, aby wyrzucić go do specjalnie oznaczonego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób będziemy mieli pewność, że odpad zostanie prawidłowo przeznaczony do recyklingu lub utylizacji.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny