Gdzie wyrzucić opakowanie po czekoladzie?

Opakowanie po czekoladzie plastikowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić opakowanie po czekoladzie plastikowe? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie odpadu do odpowiedniego miejsca jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega to zanieczyszczeniu środowiska. W przypadku opakowań po czekoladzie plastikowe najlepiej jest je wyrzucić do specjalnych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z recyklingiem i utylizacją odpadów. Pamiętaj, aby wyrzucić swoje opakowania po czekoladzie plastikowe do odpowiedniego miejsca!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny