Gdzie wyrzucić plastikowe opakowanie po śledziach?

Opakowanie po śledziach plastikowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić opakowanie po śledziach plastikowe? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie odpadu do odpowiedniego miejsca jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega to zanieczyszczeniu środowiska. W przypadku opakowań po śledziach plastikowych należy je wyrzucić do specjalnych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko naturalne oraz zmniejszać ilość odpadów trafiających na składowiska.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny