Gdzie wyrzucić pompkę od butelki plastikowej?

Pompka od butelki plastikowej – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić pompkę od butelki plastikowej? Wyrzucenie jej do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. Pompka od butelki plastikowej to rodzaj odpadu, który powinien być wyrzucony do specjalnie przeznaczonego pojemnika. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe jej przerobienie i recykling. Wyrzucanie pompki do innych pojemników lub miejsc może spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz utrudnić proces recyklingu.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny